Έκδοση διπλώματος μοτοσικλέτας κατηγορίας Α2

Ενδιαφέρεσαι να αποκτήσεις δίπλωμα A2 κατηγορίας; (μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 300 cm3 και μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τις 15 kW {20,12 hp} | {1kw = 1,36 hp})

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζεις είναι ότι το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 20ο έτος και η άδεια ισχύει για 15 έτη. 

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα: 11μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσηςμοτοσικλέτας(45’ έκαστο) και 14 μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσηςμοτοσικλέτας (45’ έκαστο).

   Αν δεν έχεις άλλο δίπλωμα θα χρειαστείς και 20 μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης του ΚΟΚ (45’ έκαστο).

Δικαιολογητικά για την έναρξη της διαδικασίας:

Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης, δεν απαιτούνται πιστοποιητικά ιατρών.

  • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4Χ6) καθαρές (χωρίς δαχτυλιές, γρατζουνιές κλπ)
  • Φωτοτυπία των 2 όψεων της ταυτότητας (ευδιάκριτη) ή σε περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος, προσκομίζεται άδεια παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης
  • Εάν υπάρχει, φωτοτυπία των 2 όψεων της άδειας οδήγησης σε ισχύ
  • Α.Φ.Μ.