Έκδοση διπλώματος μοτοσικλέτας κατηγορίας Α

Ενδιαφέρεσαι να αποκτήσεις δίπλωμα A κατηγορίας; (μοτοσικλέτα οποιασδήποτε ισχύος ή κυβισμού και μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τις 15 kW {20,12 hp} | {1kw = 1,36 hp})

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζεις είναι ότι το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 24ο έτος και ισχύει για 15 έτη. Σε περίπτωση που είσαι ήδη κάτοχος για δυο χρόνια άδειας οδήγησης της κατηγορίας Α2, η απαιτούμενη ηλικία μειώνεται στα 22 έτη.

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα: 11 μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης μοτοσικλέτας (45’ έκαστο) και 14 μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης μοτοσικλέτας (45’ έκαστο).

   Αν δεν έχεις άλλο δίπλωμα θα χρειαστείς και 20 μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης του ΚΟΚ (45’ έκαστο).

Δικαιολογητικά για την έναρξη της διαδικασίας:

Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης, δεν απαιτούνται πιστοποιητικά ιατρών.

  • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4Χ6) καθαρές (χωρίς δαχτυλιές, γρατζουνιές κλπ)
  • Φωτοτυπία των 2 όψεων της ταυτότητας (ευδιάκριτη) ή σε περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος, προσκομίζεται άδεια παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης
  • Εάν υπάρχει, φωτοτυπία των 2 όψεων της άδειας οδήγησης σε ισχύ
  • Α.Φ.Μ.