Αντικατάσταση εντύπου άδειας οδήγησης σε νέου τύπου

Πρέπει να ταξιδέψεις στο εξωτερικό, στον τελευταίο έλεγχο που σου έκανε η αστυνομία σου έκανε παρατήρηση, τα στοιχεία του διπλώματος σου δεν φαίνονται καλά ή απλά θέλεις να εκσυγχρονιστείς; Τότε ήρθε η ώρα να αλλάξεις το δίπλωμα σου σε νέου τύπου. Κοινός, σε μικρό ροζ καρτελάκι! Ο νόμος λέει ότι έχουμε όλοι την υποχρέωση να αντικαταστήσουμε τα διπλώματα μας μέχρι το 2031!!!

Δικαιολογητικά για την έναρξη της διαδικασίας:

  • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από την δημόσια αρχή. (παρέχεται από τη σχολή)
  • Αίτηση εκτύπωσης επικυρωμένη από δημόσια αρχή. (παρέχεται από τη σχολή)
  • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4Χ6) καθαρές (χωρίς δαχτυλιές, γρατζουνιές κλπ)
  • Φωτοτυπία  των 2 όψεων της ταυτότητας (ευδιάκριτη) ή σε περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος, προσκομίζεται  το διαβατήριο ή η άδεια παραμονής
  • Φωτοτυπία των δύο όψεων της άδειας οδήγησης (ευδιάκριτη) σε ισχύ εκτός αν έχει λήξει οπότε και κρατείται
  • Α.Φ.Μ.

Προαιρετικά: Αποδεικτικό έγγραφο ομάδας αίματος, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να αναγράφεται στο έντυπο της άδειας (Πιστοποιητικό δημόσιου νοσοκομείου, Δελτίο Ταυτότητας, Απολυτήριο Στρατού, Ιδιωτικό μικροβιολογικό εργαστήριο κλπ).

 

   Πρόοδος της διαδικασίας (για να μην έχεις αγωνία):

Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών στη διεύθυνση Συγκοινωνιών, ακολουθεί η καταχώρηση της άδειας οδήγησης στο ONLINE σύστημα και η έκδοση της Βεβαίωσης καταχώρησης αιτήματος, η οποία δεν είναι δίπλωμα αλλά κάτι για να έχεις στα χέρια σου μέχρι να εκδοθεί εκ νέου η άδεια σου. Στη συνέχεια ακολουθεί η αποστολή των στοιχείων στη Διεύθυνση Διαβατηρίων της ΕΛ.ΑΣ. στην Αθήνα για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης. Όταν γίνει η καταχώρηση, μπορείς να παρακολουθείς την πρόοδο εκτύπωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://ns2.yme.gov.gr:16010/ 

Για να συμπληρώσεις τη φόρμα θα χρειαστείς τα παρακάτω στοιχεία:

  • τον αριθμό άδειας οδήγησης (τον αναγράφει η βεβαίωση καταχώρησης αιτήματος που κρατάς στα χέρια σου),
  • το ονοματεπώνυμο σου και
  • την ημερομηνία γέννησης σου.

Όταν εμφανιστεί η ένδειξη «ΕΚΤΥΠΩΘΗΚΕ» η άδεια οδήγησης αποστέλλεται στην Υπηρεσία με ταχυμεταφορά (courier) και μετά από λίγες μέρες (2-3) η άδεια βγαίνει στη θυρίδα παραλαβής και σε ενημερώνουμε να μας φέρεις το παλιό σου δίπλωμα προκειμένου να το καταθέσουμε και να παραλάβουμε το καινούργιο.