Ανανέωση διπλώματος

Το δίπλωμα σου θέλει ανανέωση για έναν εκ των τριών λόγων:

1. Είσαι επαγγελματίας οδηγός και το δίπλωμα σου λήγει κάθε 5 χρόνια

2. Είσαι άνω των 65 χρόνων και το δίπλωμα σου λήγει κάθε 3 χρόνια

3. Είσαι κάτοχος ερασιτεχνικού διπλώματος και πέρασε η 15ετία

Αν ανήκεις σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες πρέπει να έχεις το νου σου στην ημερομηνία λήξης του διπλώματος σου. Πριν λήξει θα πρέπει να ξεκινήσεις τη διαδικασία αναθεώρησης του.

Δικαιολογητικά για την έναρξη της διαδικασίας:

*Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από την δημόσια αρχή. (παρέχεται από τη σχολή)

*Αίτηση εκτύπωσης επικυρωμένη από δημόσια αρχή. (παρέχεται από τη σχολή)

*2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4Χ6) καθαρές (χωρίς δαχτυλιές, γρατζουνιές κλπ)

*Φωτοτυπία  των 2 όψεων της ταυτότητας (ευδιάκριτη) ή σε περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος, προσκομίζεται  το διαβατήριο ή η άδεια παραμονής

*Φωτοτυπία των δύο όψεων της άδειας οδήγησης (ευδιάκριτη) σε ισχύ εκτός αν έχει λήξει οπότε και κρατείται

*Α.Φ.Μ

*Πιστοποιητικό από Οφθαλμίατρο & από Παθολόγο (συμβεβλημένους με τη Διεύθυνση Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης)  Λίστα συμβεβλημένων γιατρών δήμου Θερμαϊκού και Λίστα συμβεβλημένων γιατρών ανατολικής Θεσσαλονίκης

Προαιρετικά: Αποδεικτικό έγγραφο ομάδας αίματος, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να αναγράφεται στο έντυπο της άδειας (Πιστοποιητικό δημόσιου νοσοκομείου, Δελτίο Ταυτότητας, Απολυτήριο Στρατού, Ιδιωτικό μικροβιολογικό εργαστήριο κλπ).

Πρόοδος της διαδικασίας (για να μην έχεις αγωνία):

Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών στη διεύθυνση Συγκοινωνιών, ακολουθεί η καταχώρηση της άδειας οδήγησης στο ONLINE σύστημα και η έκδοση της Βεβαίωσης καταχώρησης αιτήματος, η οποία δεν είναι δίπλωμα αλλά κάτι για να έχεις στα χέρια σου μέχρι να εκδοθεί εκ νέου η άδεια σου. Στη συνέχεια ακολουθεί η αποστολή των στοιχείων στη Διεύθυνση Διαβατηρίων της ΕΛ.ΑΣ. στην Αθήνα για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης. Όταν γίνει η καταχώρηση, μπορείς να παρακολουθείς την πρόοδο εκτύπωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://ns2.yme.gov.gr:16010/ 

Για να συμπληρώσεις τη φόρμα θα χρειαστείς τα παρακάτω στοιχεία:

  • τον αριθμό άδειας οδήγησης (τον αναγράφει η βεβαίωση καταχώρησης αιτήματος που κρατάς στα χέρια σου),
  • το ονοματεπώνυμο σου και
  • την ημερομηνία γέννησης σου.

Όταν εμφανιστεί η ένδειξη «ΕΚΤΥΠΩΘΗΚΕ» η άδεια οδήγησης αποστέλλεται στην Υπηρεσία με ταχυμεταφορά (courier) και μετά από λίγες μέρες (2-3) η άδεια βγαίνει στη θυρίδα παραλαβής και σε ενημερώνουμε να μας φέρεις το παλιό σου δίπλωμα προκειμένου να το καταθέσουμε και να παραλάβουμε το καινούργιο.