Ανανέωση διπλώματος για άτομα ηλικίας άνω των 80 ετών

Δικαιολογητικά για την έναρξη της διαδικασίας:

*Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από την δημόσια αρχή. (παρέχεται από τη σχολή)

*Αίτηση εκτύπωσης επικυρωμένη από δημόσια αρχή. (παρέχεται από τη σχολή)

*2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4Χ6) καθαρές (χωρίς δαχτυλιές, γρατζουνιές κλπ)

*Φωτοτυπία  των 2 όψεων της ταυτότητας (ευδιάκριτη) ή σε περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος, προσκομίζεται  το διαβατήριο ή η άδεια παραμονής

*Φωτοτυπία των δύο όψεων της άδειας οδήγησης (ευδιάκριτη) σε ισχύ εκτός αν έχει λήξει οπότε και κρατείται

*Α.Φ.Μ

*Πιστοποιητικά Γιατρών συμβεβλημένων με τη Διεύθυνση Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκηςκαι συγκεκριμένα των ειδικοτήτων:

1. Παθολόγου

2. Οφθαλμιάτρου

3. Ωτορινολαρυγγολόγου

4. Νευρολόγου ή Νευροψυχίατρου

Λίστα συμβεβλημένων γιατρών δήμου Θερμαϊκού

 

Προαιρετικά: Αποδεικτικό έγγραφο ομάδας αίματος, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να αναγράφεται στο έντυπο της άδειας (Πιστοποιητικό δημόσιου νοσοκομείου, Δελτίο Ταυτότητας, Απολυτήριο Στρατού, Ιδιωτικό μικροβιολογικό εργαστήριο κλπ).

 

   Πρόοδος της διαδικασίας (για να μην έχετε αγωνία):

Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών στη διεύθυνση Συγκοινωνιών, ακολουθεί η καταχώρηση της άδειας οδήγησης στο ONLINE σύστημα και η έκδοση της Βεβαίωσης καταχώρησης αιτήματος, η οποία δεν είναι δίπλωμα. Στη συνέχεια ακολουθεί η αποστολή των στοιχείων στη Διεύθυνση Διαβατηρίων της ΕΛ.ΑΣ. στην Αθήνα για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης. Όταν γίνει η καταχώρηση, μπορείτε να παρακολουθείτε την πρόοδο εκτύπωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://ns2.yme.gov.gr:16010/ 

Για να συμπληρώσετε τη φόρμα θα χρειαστείτε τα παρακάτω στοιχεία:

  • τον αριθμό άδειας οδήγησης (τον αναγράφει η βεβαίωση καταχώρησης αιτήματος που κρατάτε στα χέρια σας),
  • το ονοματεπώνυμο σας και
  • την ημερομηνία γέννησης σας.

Όταν εμφανιστεί η ένδειξη «ΕΚΤΥΠΩΘΗΚΕ» η άδεια οδήγησης αποστέλλεται στην Υπηρεσία με ταχυμεταφορά (courier) και μετά από λίγες μέρες (2-3) η άδεια βγαίνει στη θυρίδα παραλαβής και σας ενημερώνουμε να μας φέρετε το παλιό σας δίπλωμα προκειμένου να το καταθέσουμε και να παραλάβουμε το καινούργιο.